ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι αλλαγές στην
Εργατική Νομοθεσία του Απόστολου Καψάλη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, (ΒΑΕ) σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου  Κουτρουμάνη. Δείτε
εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ́). Δείτε εδώ

Νόμος 4024/2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

NOMOΣ
3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Ο νέος
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 2011.