Ανάλυση του πολυνομοσχεδίου
Διαβάστε εδώ την κριτική ανάλυση του πολυνομοσχεδίου που πρόκειται να ψηφιστεί αυτές τις ημέρες.
Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας για την Οικονομία και την Απασχόληση 2011

Παρακολουθήστε ένα βίντεο για την κρίση χρέους της Ελλάδας εδώ.

Άρθρο της Δώρας Τζανετάκη (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ) για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα μετά το Μνημόνιο, άρθρο του Γιάννη Κουζή (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ)

Ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη κατά το έτος 2010

Aύξηση κερδών της S&B το 2010.

Δελτίο Τύπου ΓΣΕΕ / 2 Φεβρουαρίου 2011

Η ΓΣΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο, το προτεινόμενο «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στις 4/2/2011.
Σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τραπεζιτών και των βιομηχάνων.
Με αφορμή την κρίση και την ανάγκη δανεισμού αρκετών χωρών του Νότου και όχι μόνον, επιχειρούν να επιβάλουν εκβιαστικά και απροκάλυπτα, πρόγραμμα άγριας παρατεταμένης λιτότητας, βάθεμα της ύφεσης και της κρίσης και εν τέλει πλήρη και διαρκή υποταγή όλων των Ευρωπαϊκών λαών ,στις δυο οικονομικά ισχυρές χώρες.
Διαφωνούμε ριζικά με τις βασικές αρχές αυτού του «Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας» γιατί αυτό που υποτίθεται είναι ο στόχος του, να «θεραπεύσει» να φέρει την έξοδο από την ύφεση και την κρίση, κάνει ακριβώς το αντίθετο, προκαλώντας μάλιστα ύφεση και κρίση διαρκείας.
Η ύφεση θα διευρυνθεί, η ανεργία θα εκτοξευθεί ,μισθοί συντάξεις θα μειωθούν δραματικά και ισοβίως, οι κοινωνικές δαπάνες και το κοινωνικό κράτος επίσης θα μειωθούν και τελικά η κοινωνική συνοχή θα διαβρωθεί ακόμη περισσότερο.
Τα συνδικάτα θα αντιδράσουν δυναμικά και αποφασιστικά για να αποκρούσουν και να ακυρώσουν αυτήν την καταστροφική αντικοινωνική στρατηγική. Τα συνδικάτα διεκδικούν μια ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική η οποία θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη και ισότιμη πολιτική ένωση και θα εξασφαλίζει:
Ανάπτυξη, αύξηση δημοσίων επενδύσεων, αναδιανομή εισοδήματος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ,διατήρηση και επέκταση του επιπέδου κοινωνικών παροχών.
Μια Ευρώπη των πολιτών και όχι των τραπεζιτών και των οικονομικά ισχυρών.


Νέος νόμος μετατρέπει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων.
Διαβάστε εδώ τον νόμο: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Διαβάστε επίσης το
σχόλιο του Απόστολου Καψάλη, επιστημονικού συνεργάτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Άρθρο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ: Αναδιανομή εισοδήματος και ανάπτυξη για την έξοδο από την κρίση.

Τι αλλαγές φέρνει το Μνημόνιο στις εργασιακές σχέσεις;

Ευέλικτες ρυθμίσεις υπήρχαν εδώ και χρόνια στο ελληνικό εργασιακό σύστημα. Ο δανεισμός εργαζομένων, οι δήθεν αυτοαπασχολούμενοι με τα «μπλοκάκια», οι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι στα stage, οι υπεργολαβίες, η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η ιδιόμορφη ευελιξία του χρόνου εργασίας με τις φθηνότερες (και συχνά απλήρωτες) υπερωρίες, η παγκόσμια πρωτοτυπία της υπερεργασίας, καθώς και οι ιδιαίτερα ευφάνταστες παραβιάσεις και υπερβάσεις σχεδόν κάθε διάταξης της εργατικής νομοθεσίας στην πράξη, είχαν ήδη διαμορφώσει μια εξαιρετικά ρευστή εργασιακή πραγματικότητα.
Τι το νέο έφερε, λοιπόν, το Μνημόνιο;
Ο κύριος όγκος των αλλαγών στα εργασιακά θέματα, με βάση ή με αφορμή το Μνημόνιο, υλοποιείται με τους νόμους 3845/2010 και 3863/2010, με τις διατάξεις των οποίων:
1. Μειώνεται δραστικά ο χρόνος προειδοποίησης για την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. ‘Ετσι, αν η προειδοποίηση τηρηθεί, κάτι που πλέον γίνεται ευκολότερο για τον εργοδότη, αυτός γλυτώνει το 50% της αποζημίωσης. Η αποζημίωση απόλυσης δεν καταβάλλεται πλέον εφάπαξ, αλλά σε διμηνιαίες δόσεις, όταν το ποσό της ξεπερνά τις αποδοχές δύο μηνών. Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά το κόστος και διευκολύνονται οι απολύσεις.
2. Αυξάνεται το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων σε 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 μισθωτούς.
3. Εισάγονται ηλικιακές διακρίσεις, αφού ορίζεται πως οι νέοι εργαζόμενοι 18-25 ετών θα αμείβονται με το 84% των κατώτατων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ.
4. Προβλέπονται συμβάσεις μαθητείας διάρκειας μέχρι ενός έτους για ανηλίκους 15-18 ετών, «για την απόκτηση δεξιοτήτων», χωρίς ωστόσο να ορίζονται κάποιες συγκεκριμένες αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη, με μισθό στο 70% του κατώτατου της ΕΓΣΣΕ. Οι μαθητευόμενοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, παρά μόνο στις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια.
5. Μειώνονται οι προσαυξήσεις στα καταβαλλόμενα ωρομίσθια λόγω υπερεργασίας, υπερωριακής απασχόλησης και κατ’ εξαίρεση υπερωρίας, με νέα ποσοστά προσαύξησης στο 20%, 40% και 80% αντίστοιχα. Σε περίοδο αυξημένης ανεργίας, είναι ωστόσο παράδοξο να γίνονται φθηνότερες και να ενθαρρύνονται η υπερεργασία και οι υπερωρίες, δεδομένου μάλιστα ότι αυτές, στην πλειονότητά τους, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά «έκτακτες και απρόβλεπτες» ανάγκες, αλλά σε πάγιες και τακτικές, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ανέργους.
6. Προωθούνται αλλαγές στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας του ν. 1876/90. Οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις στη διαδικασία και στο «ανεκτό περιεχόμενο» των αποφάσεων της Διαιτησίας, προϊδεάζουν για εξελίξεις στους θεσμούς επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, πέρα ακόμα και από τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο.
7. Προβλέπεται ότι οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών ΣΣΕ μπορούν να «αποκλίνουν» -προφανώς προς το δυσμενέστερο- των αντίστοιχων όρων Κλαδικών ΣΣΕ ή ακόμα και των ΕΓΣΣΕ. Επίσης, ότι οι όροι των Κλαδικών ΣΣΕ μπορούν να αποκλίνουν των αντίστοιχων όρων των ΕΓΣΣΕ, η δε εξειδίκευση των ειδικότερων προϋποθέσεων, επαφίεται σε Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την εξίσου προωθούμενη κατάργηση της δυνατότητας επέκτασης των ΣΣΕ και στα μη ευθέως συμβαλλόμενα σε αυτές μέρη, θα πλήξουν καίρια όχι μόνο τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.
Ο κάθε ακραίος εργοδότης, που κακόπιστα αρνείται τη διαπραγμάτευση, τη δέσμευση από την κλαδική εργοδοτική οργάνωση, ή που ελέγχει το σωματείο της επιχείρησης, θα μπορεί πλέον να ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους νομοταγείς και διαλλακτικούς εργοδότες και «με τη βούλα του νόμου», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλότητα των αγορών και την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων.
Συνολικά, στο όνομα του Μνημονίου ή και με πρόσχημα το Μνημόνιο:
- οι μέχρι σήμερα «γκρίζες» εργασιακές πρακτικές αναδύονται από την παρανομία και αναγορεύονται πλέον σε κανόνα Δικαίου, σε νέο καθεστώς στις εργασιακές σχέσεις,
- οι πολλές ταχύτητες της αγοράς εργασίας πιέζονται να συγκλίνουν στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, ενώ οι όποιοι θύλακες σχετικά προστατευμένης εργασίας περιορίζονται και απαξιώνονται,
- η πλήρης και σταθερή απασχόληση μετατρέπεται από δικαίωμα σε «προνόμιο»,
- οι μισθολογικές περικοπές στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα οδηγούν σε μια αντιπαραγωγική ισοπέδωση δεξιοτήτων, εμπειρίας και συνθηκών εργασίας. Σε συνδυασμό με την πολλαπλή κρίση της Ελληνικής οικονομίας (κρίση δημοσιονομική, χρέους, αναπτυξιακού μοντέλου, θεσμών και αξιών), μια τέτοια ισοπέδωση ενισχύει τις τάσεις φυγής νέων με προσόντα, επιστημόνων και στελεχών, σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών και όρων εργασίας στο εξωτερικό.
- προωθείται εκτεταμένη ηλικιακή αναδιάρθρωση προσωπικού, με τη διευκόλυνση απολύσεων «ακριβών» παλιότερων εργαζόμενων, ώστε στη θέση τους να προσληφθούν νεότεροι, με λιγότερα δικαιώματα και χαμηλότερο κόστος, με αμοιβές ακόμα και κάτω από τα κατώτατα της ΕΓΣΣΕ. Στόχος, η όποια θετική ατομική ωρίμανση (λ.χ. με τα επιδόματα πολυετίας) να μετατραπεί, στο σύνολο της επιχείρησης, σε αρνητική. Να εξαλειφθούν «κατεστημένες νοοτροπίες», πρακτικές και δικαιώματα που θεωρούνται από τους εργοδότες «βαρίδια». Μαζί με αυτά, εκπαραθυρώνεται και πολύτιμη παραγωγική, οργανωτική και λειτουργική εμπειρία.
- οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η Διαιτησία αντιμετωπίζονται πλέον ως εργαλείο συγκράτησης, αν όχι περικοπής των αμοιβών.
- το Σύνταγμα, οι νόμοι, τα δικαιώματα και οι θεσμοί, ακόμα και αν δεν χρειαστεί να αλλάξουν, προς εξευμενισμό των πιστωτών, τίθενται σε κατάσταση ύπνωσης.


Πρόστιμο επιβλήθηκε στην S&B για περιβαλλοντικές παραβάσεις,
σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα (24 Οκτωβρίου 2010). Διαβάστε το σχετικό άρθρο.

Ετήσια έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση 2010
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Διαβάστε την
έκθεση και την παρουσίασή της.

Τι μάθαμε από το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού;
Η ΒΡ απειλεί να μαυρίσει και το ΑιγαίοΣυχνές ερωτήσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και οι απαντήσεις τους από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ο ασφαλιστικός μεσαίωνας
άρθρο του κ.Γιώργου Ρωμανιά, επιστημονικού συμβούλου ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ένας νέος εργασιακός μεσαίωνας
άρθρο του κ.Γιώργου Ρωμανιά, επιστημονικού συμβούλου ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Για όσους δεν κατάλαβαν
Ο όρος "συνδικάτο" προέρχεται από την λέξη "σύνδικος". Σύνδικος (σύνθετο από το συν και δίκη) στην αρχαιότητα ήταν ο συνήγορος στα δικαστήρια. Το εργατικό συνδικάτο είναι ο σύνδικος των εργαζομένων.

Oι Λετονοί δικαστές ακύρωσαν τα μετρα του ΔΝΤ για το Ασφαλιστικό. Η πρόσφατη ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου της λετονικής κυβέρνησης, ο οποίος ψηφίσθηκε κατ' επιταγήν της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, ανοίγει τον δρόμο για δικαστική ανατροπή και των αντίστοιχων νομοθετημάτων που προωθούνται εσπευσμένα και στην Ελλάδα;

Η συμφωνία είναι συμφωνία, του Αρκά

Γιατί τα εργατικά συνδικάτα αντιτίθενται στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό;

Διότι το σχέδιο νόμου
(1) ακολουθεί την παλιά χρεοκοπημένη συνταγή μείωσης των Συντάξεων υλοποιώντας τον Νόμο Πετραλιά με αύξηση των ορίων ηλικίας ( ειδικότερα στις γυναίκες και στους νέους ) ως τη μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
(2) το κράτος περιορίζει και συρρικνώνει δραματικά την προοπτική και τις υποχρεώσεις του για την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Ειδικότερα για τις νέες γενιές η κρατική χρηματοδοτική συμμετοχή περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό το οποίο και αυτό τίθεται υπό «αυστηρές» προϋποθέσεις που φτάνει στα όρια της ακύρωσης. Εντάσσει τους νεοπροσληφθέντες του Δημοσίου στο ΙΚΑ με κίνδυνο κατάρρευσης του Ιδρύματος και της ασφάλισης του Δημοσίου.
(3) μειώνει τις συντάξεις έως και 15%, οδηγεί το ποσοστό αναπλήρωσης στο 65%, καταργεί τις κατώτατες συντάξεις και οδηγεί τους συνταξιούχους της χώρας μας σε ακόμα χαμηλότερη θέση.
(4) αυξάνει έμμεσα τον εργασιακό βίο από 2 έως 7 χρόνια για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων ακόμα και στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλμτα και ιδιαίτερα των γυναικών στο Δημόσιο από 5 έως 15 χρόνια.
(5) επαναφέρει το ΛΑΦΚΑ, δηλαδή την εσωτερική αναδιανομή εισοδήματος μεταξύ των συνταξιούχων, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες περικοπές, οδηγεί σε ένα ακόμη πιο φτωχό σύστημα για τους ήδη συνταξιούχους αλλά και για τις επόμενες γενιές.
(6) αφήνει δεκάδες σκόπιμες ασάφειες και εξουσιοδοτικές διατάξεις, για να ρυθμιστούν τεράστιας σημασίας και σπουδαιότητας θέματα με Υπουργικές Αποφάσεις, με σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω επώδυνων αλλαγών.
(7) εξισώνει το όριο ηλικίας των γυναικών στο δημόσιο από 5 σε 15 χρόνια. (Υλοποίηση της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου που εξισώνει τα όρια ανδρών – γυναικών με αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου ηλικίας των μητέρων από 5 σε 15 χρόνια.)
(8) προωθεί ρυθμίσεις για περαιτέρω υποβάθμιση της επικουρικής ασφάλισης και δεν αντιμετωπίζει τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτά όπως το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κ.λπ.
Καμία λύση δεν είναι βιώσιμη, σοβαρή και αποδεκτή αν δεν αντιμετωπίζει
(1) Την εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, που αποτελούν διαχρονικά το κυρίαρχο πρόβλημα εσόδων. Τρόποι και «εργαλεία» να αντιμετωπισθεί υπάρχουν πολλοί και έχουν εφαρμοσθεί αποτελεσματικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεαματικά αποτελέσματα.
(2) Την είσπραξη των βεβαιωμένων και καταλογισθέντων ασφαλιστικών οφειλών σε μεγάλους και ισχυρούς εργοδότες και επιχειρηματίες. (Για αρκετούς υπάρχουν και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατά περίεργο τρόπο δεν εκτελούνται).
Επιτέλους να δοθεί στη δημοσιότητα ο κατάλογος των οφειλετών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τουλάχιστον για ποσά άνω των 50.000 ευρώ).
(3) Τα «κόλπα» των εικονικών πτωχεύσεων μεταβιβάσεων και τις προσχεδιασμένες εισφορο-αποφυγές των ιδιωτών που κατά τα άλλα οι ίδιοι γίνονται πλουσιότεροι, μέσω εξωχώριων εταιρειών και μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων σε τρίτους.
(4) Τη λεηλασία των Ασφαλιστικών Ταμείων απ’ τις ανεξέλεγκτες δαπάνες Υγείας ( φαρμάκων, έξω-νοσοκομειακών υπηρεσιών, προσθετικών υλικών κλπ. ) που έχουν γίνει η μεγαλύτερη πληγή σπατάλης.
(5) Την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, που απαξιώνεται ανεκμετάλλευτη.
(6) Τη συνεπή καταβολή των υποχρεώσεων του Κράτους προς τον κλάδο σύνταξης και υγείας των Ταμείων, τα χρέη του οποίου έχουν ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ.
7) Την άντληση πρόσθετων πόρων από χρηματιστηριακές δραστηριότητες, την κίνηση κεφαλαίων, τα τυχερά παιχνίδια, την εκποίηση δημόσιας περιουσίας κλπ.
8) Την ίδρυση ειδικής Τράπεζας Ασφαλιστικών Ταμείων για την αξιοποίηση των αποθεματικών, των διαθέσιμων, των συνταξιοδοτικών λογαριασμών και πράξεων.

ΝΕΟ Τα μέτρα για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Στήριξης
Εισηγητική έκθεση, Παράρτημα 1, Παράρτημα 3

Ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ “Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη”

Η φούσκα της Dolphin Capital

Εισηγμένες: Ποιές ευνοούνται

Eτήσια έκθεση του ΙΝΕ για την οικονομία και την απασχόληση

Διεκδίκηση εργαζομένων
για παράταση συμφωνίας με την S&B σχετικά με το 16%
Η συνέλευση των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του Εργατικού Κέντρου Μήλου, κατά την συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2009, αποφάσισε ομόφωνα να διεκδικήσει από την S&B την παράταση της συμφωνίας σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα του 16% μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών
“Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση”
Η πρωτοβουλία αυτή, ξεκινώντας από τη συλλογή υπογραφών από τον χώρο του πανεπιστημίου, αποσκοπεί στην ευρύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση με την περαιτέρω συνέχιση και διεύρυνσή της, με ποικιλία εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι τη λήψη αναγκαίων και ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της εργασίας και τη δυναμική επαναφορά στη πρώτη θέση του αιτήματος για ποιότητα ζωής και ανθρώπινη απελευθέρωση από την ανασφάλεια και την ανάγκη.

Να επιβληθεί
κοινωνικός διαχειριστικός έλεγχος
στις επιχειρήσεις που επικαλούνται οικονομικά προβλήματα ζητάει η ΓΣΕΕ (23 Απριλίου 2009). Σχετικό Video του Γιάννη Κουζή από την ομιλία του στο Εργατικό Κέντρο Μήλου στις 24 Απριλίου 2009 στη σελίδα Video Audio.

Πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία χειριστών μηχανημάτων / Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

H ανακοίνωση του Σωματείου
Συνάδελφοι, το Σωματείο Χειριστών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μήλου κηρύσσει 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 και από ώρα 22:00΄ το βράδυ και θα τελειώσει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 και ώρα 22:00΄ το βράδυ. Με τον τρόπο αυτό διαμαρτυρόμαστε (α) για την μονομερή και απαράδεκτη απόφαση της εταιρείας ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε. για την κατάργηση του 8ωρού και πενθημέρου καθώς και την παράνομη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, και (β) για την επιμονή του κύριου Γρηγόρη Μαγαλιού να αφήνει τους εργαζομένους του απλήρωτους με το πρόσχημα της κρίσης. Αυτά τα δικαιώματα τα έχουμε αποκτήσει με σκληρούς αγώνες και κόστος ζωής. Δεν ανεχόμαστε ούτε δεχόμαστε οποιαδήποτε άλλα παρόμοια μέτρα από οποιοδήποτε εργοδότη στο νησί. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πλήρη απασχόληση και τις αποδοχές που τους αρμόζουν. Δεν πρέπει να δεχτούμε οποιαδήποτε άλλη αντιεργατική συμπεριφορά επάνω στο νησί. Γι αυτό καλούμε όλους τους χειριστές εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων που απασχολούνται στη Μήλο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009 για να διαμαρτυρηθούμε για την καταπάτηση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων στο νησί μας.

Ερώτηση 5/5/2009 προς τον Υπουργό Ανάπτυξης
με θέμα την φόρτωση προϊόντων από μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

Γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Μήλου στις 22 Απριλίου 2009, στη οποία ζητήθηκε η γνώμη των παρευρισκομένων μελών (και μη μελών) σχετικά με την περαιτέρω πορεία του Εργατικού Κέντρου έναντι της προσπάθειας των εργοδοτών να μεταβιβάσουν στους εργαζόμενους ολόκληρο το βάρος των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση
Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Μήλου για την στάση εργασίας της 15ης Απριλίου 2009

Το Εργατικό Κέντρο Μήλου κήρυξε 4ωρη στάση εργασίας στις 15 Απριλίου 2009

Κατά την Γενική Συνέλευση των Συνέδρων του Εργατικού Κέντρου Μήλου, στις 12 Απριλίου 2009, μετά από σχετική ψηφοφορία των Συνέδρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Μήλου αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας για την Τετάρτη 15 Απριλίου 2009 και κατά τις ώρες 12:00΄έως 16:00΄, στις εταιρείες που βρίσκονται στη νήσο Μήλο. Με την απόφασή του αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚ αντέδρασε: 1. Στην προφορική ανακοίνωση της εταιρείας ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε. του κ.Μαρκέτου με την οποία ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να υποβάλουν αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών εκ περιτροπής κάθε πέμπτη εβδομάδα υπό την απειλή των απολύσεων. Έχουν εκτεθεί αναλυτικά οι απόψεις του Εργατικού Κέντρου για το ζήτημα αυτό στην ανακοίνωση της 8ης Απριλίου 2009 (αριθμ. πρωτ. 5329). 2. Στην προκλητική αδιαλλαξία και τον απαράδεκτο τρόπο συμπεριφοράς του κ.Μαρκέτου έναντι των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.
Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Μήλου για τις άδειες άνευ αποδοχών ως εναλλακτική “λύση” στις απολύσεις στην ΕΡΓΩΝΙΑ ΑΕ
Εξώδικη προαναγγελία στάσης εργασίας Εργατικού Κέντρου Μήλου για τις 15 Απριλίου 2009

Συναυλία αλληλεγγύης στην
Κωνσταντίνα Κούνεβα, την συνδικαλίστρια, που συνεχίζει να δίνει τη μάχη της στον Ευαγγελισμό διοργανώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τη "Φεμινιστική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης". Στόχος "είναι να απαιτήσουμε να αποκαλυφθούν άμεσα και να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονικής επίθεσης εναντίον μιας γυναίκας που είχε το κουράγιο να μπει μπροστά και να διεκδικήσει αυτή, μια μετανάστρια, τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα για την ίδια και τις συναδέλφους της”.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τα σπασμένα κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει η ΓΣΕΕ,
απαντώντας στις προτάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την έξοδο από την κρίση. Πρόκειται για τις ίδιες προτάσεις που γέννησαν την κρίση, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση που γίνουν αποδεκτά θα ισχύει ότι "μπορεί η εγχείρηση να πέτυχε αλλά ο ασθενής απεβίωσε". Πρόκειται για μέτρα "λίαν επιεικώς απαράδεκτα, αντικοινωνικά, αντεργατικά αλλά και αναποτελεσματικά", αναφέρει η ΓΣΕΕ και τονίζει ότι οι εργαζόμενοι απαιτούν ριζική αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής. Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την καταπολέμηση της ανεργίας, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας δηλώνει έκπληκτη από τις "επαναλαμβανόμενες" ανακοινώσεις για "προσλήψεις" 500.000 ανέργων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. "Αν αθροίσει κανείς τις επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις προγραμμάτων πρόσληψης ανέργων τον τελευταίο χρόνο, ίσως ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ανέργων να ξεπερνά το 1.000.000", σημειώνει και ζητά από την πολιτεία να καταρτίσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

S&Β: Εξαγορά εργοστασίου της Halliburton

Απλήρωτοι εργαζόμενοι στον εργολάβο Γρηγόρη Μαγαλιό

Εκατοντάδες απολύσεις σε 10 ξενοδοχεία στη Ρόδο καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στους ξενοδόχους δεν διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας, αντιθέτως οι επιχειρήσεις ενώ χρηματοδοτούνται από τη φορολογία και τις εισφορές των εργαζομένων στέλνουν στην ανεργία καθημερινά δεκάδες υπαλλήλους ή τους "αντικαθιστούν" από παράνομη ανασφάλιστη εργασία.

Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας που πραγματοποιούν από τις 6 Απριλίου οι γιατροί του νοσοκομείου Τρικάλων, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών για τις εφημερίες των τεσσάρων προηγουμένων μηνών.

Επίσχεση εργασίας πραγματοποιούν από τη Δευτέρα και οι γιατροί του νοσκομείου Πτολεμαϊδας "Μποδοσάκειο" διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους για τις εφημερίες Ιανουαρίου - Μαρτίου, ενώ ακόμα διαμαρτύρονται για την αυθαίρετη περικοπή 310 ευρώ από κάθε γιατρό στις αποδοχές για τις εφημερίες των μηνών Νεομβρίου και Δεκεμβρίου 2008. Επίσης επίσχεση εργασίας πραγματοποιούν από την περασμένη Δευτέρα και οι γιατροί του νοσοκομείου Ρόδου, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους για τις εφημερίες προηγουμένων μηνών και ζητούν την άμεση εφαρμογή του νέου νόμου 3754/2009 για το ωράριο και τα μισθολογικά τους.