Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μεταβιβάστηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου, της Κιμώλου και της Πολυαίγου, από τη ΔΕΗ στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες οφείλει μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 να έχει εγκαταστήσει την μονάδα ισχύος 5 MW και να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει προς έγκριση το αντίστοιχο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης για ολόκληρο τον εκμισθωμένο σε αυτήν χώρο. Από τον Δεκέμβριο 2014 η ΔΕΗ Ανανεώσιμες οφείλει να θέσει σε λειτουργία την παραπάνω μονάδα των 5ΜW και να εκμεταλλεύεται το απαιτούμενο για τη λειτουργία της γεωθερμικό δυναμικό. Ομοίως οφείλει να εκπονήσει το προαναφερόμενο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης του πεδίου και να θέσει εντός των προβλεπομένων από αυτό ορίων τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο: Εγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας, και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στο νησιωτικό σύμπλεγμα “Μήλος-Κίμωλος-Πολύαιγος” από τη ΔΕΗ στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Eπίσης, το σχετικό ΦΕΚ.

Γεωθερμία και Τυποποίηση, κείμενο των κ.Φυτίκα, Ανδρίτσου και Δρακούλη

Έντονες αντιδράσεις στην Νίσυρο για τα σχέδια της ΔΕΗ σχετικά με την γεωθερμία. Διαβάστε σχετικό κείμενο εδώ.

Παρουσίαση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την “πράσινη” ενέργεια.

Γεωθερμία: Στα 120MW θέλει να πάει η ΔΕΗ. Διαβάστε την πλήρη είδηση εδώ.

S&B: Πώς κινείται η εταιρεία για το γεωθερμικό στην Μήλο, 27 Ιανουαρίου 2010

Κείμενα για την γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας

Ευρεία περίληψη άρθρου των Kristamnnsdottir & Armannsson “Περιβαλλοντικές πλευρές της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας” στο περιοδικό Geothermics (2003). Μετάφραση Notinmybackyard.

________
Τέσσερα κείμενα για την γεωθερμία και την προκαλούμενη σεισμικότητα:

“Man Made Earthquakes IV”, TechnoMine, 22 May 2007

'Green energy' project gives Swiss the shakes
London Sunday Telegraph, 19 Feb 2007

Induced Seismicity and Geothermal Power Development in Australia, Australian Government, Geoscience Australia, GEOCAT #66220

Γεωθερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πυροδοτεί σεισμό στην Ελβετία.
Της Cristine Lepisto, Βερολίνο 21 Ιανουαρίου 2007. Μετάφραση Lulu. Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα
___________________________________________________________________________________

Detailed Recommendations for Geothermal Energy - Defenders of Wildlife

Γεωθερμική ενέργεια και περιβάλλον. Απόσπασμα από την διδακτορική διατριβή της κ.Ολυμπίας Πολύζου (ΕΜΠ, 2007)

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (2003), Περιβαλλοντική Ανάλυση Κινδύνου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Γεωθερμικά Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Μετάφραση Lulu.
Το πλήρες κείμενο στην αγγλική γλώσσα:
United Nations Environment Programme (2003)
Environmental Due Diligence of Renewable
Energy Projects. Guidelines for Geothermal
Energy Systems, Release 1.0


Dickson H. & Fanelli M. (2004), Tι είναι γεωθερμική ενέργεια; Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italia. (Απόσπασμα σχετικό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις), μετάφραση Μιχάλη Φυτίκα και Μαρίας Παπαχρήστου
Το πλήρες κείμενο στην αγγλική γλώσσα:
What is Geothermal Energy?


Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2005) Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου.

Το γεωθερμικό πεδίο Μήλου και οι δυνατότητες αξιοποίησής του. Παρουσίαση Μ.Φυτίκα στην ημερίδα του Σύριζα στη Μήλο, στις 17 Οκτώβρη 2008 με θέμα «Γεωθερμία: Μια πηγή ενέργειας στον κύκλο των ΑΠΕ, με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος;». (μεγάλο αρχείο 4.6 ΜΒ)

Ευπραξία-Αίθρα Αθ. Μαριά Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προληπτικοί μηχανισμοί του Δικαίου, Heleco ’05, ΤΕΕ, 2005

Παρέμβαση κ.Ν.Συρμαλένιου στην ημερίδα του Σύριζα στη Μήλο, στις 17 Οκτώβρη 2008 με θέμα «Γεωθερμία: Μια πηγή ενέργειας στον κύκλο των ΑΠΕ, με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος;»

Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου
Κείμενο που περιέχεται στην έκδοση
του ΙΓΜΕ (2007), Τα γεωθερμικά πεδία της χώρας.

Η περίπτωση της Νισύρου
Όταν αποφασίζουν οι κάτοικοι από τον Ιό της Κυριακής (Ελευθεροτυπία)
Γεωθερμία: Γιατί είμαστε εναντίον της εκμεταλλεύσεώς της στην Νίσυρο από τον κ.Κ.Δ. Χαρτοφύλη, Πρόεδρο της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών

Μερικές απόψεις για τις αντιδράσεις των κατοίκων της Μήλου και της Νισύρου
Ν. Σταυρίδης. Διευθυντής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες