Απολύσεις στην ΕΡΓΩΝΙΑ Α.Ε.

Pasted Graphic

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
Σε μειώσεις προσωπικού έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό η ΕΡΓΩΝΙΑ ΑΕ. Με επιστολή του το Εργατικό Κέντρο Μήλου ζήτησε συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας για να ενημερωθεί για τον σχεδιασμό των εργασιών στο μέλλον και για την οικονομική κατάσταση της. Μέχρι σήμερα η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει προβεί σε καμιά κίνηση για συνάντηση ή ενημέρωση, δείχνοντας την απαξίωσή της στο Εργατικό Κέντρο και στους εργαζομένους που εκπροσωπεί.